Είναι αρκετές οι φορές που τοποθετούνται συσκευές παρακολούθησης σε ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους με κακόβουλα κίνητρα απόσπασης πληροφοριών. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην τήρηση του δικαιώματος της ιδιωτικότητας σας μέσω του εξονυχιστικού ελέγχου του χώρου σας για συσκευές παρακολούθησης όπως κάμερες, καταγραφικά, κοριούς κτλ.

Διαθέτουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό παρακολούθησης του ιδιωτικού και επαγγελματικού σας χώρου για λόγους ασφαλείας. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει, κάμερες και μικροκάμερες παρακολούθησης, καταγραφικά συστήματα, κοριούς κ.α.

Πισω