Υπηρεσίες

Το Γραφείο Ιδιωτικών Alpha Force αναλαμβάνει ένα πλήθος υποθέσεων, προσωπικής, επαγγελματικής, εγκληματολογικής και δικαστικής φύσης παρέχοντας υπηρεσίες ερευνών και παρακολουθήσεων με σεβασμό, επαγγελματισμό και εχεμύθεια, όπου σε συνεργασία και διαρκή επικοινωνία με τους πελάτες μας η αποτελεσματικότητα είναι δεδομένη.

detective personal cases // προσωπικές υποθέσεις υπηρεσίες μοιχεία απιστία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει εξωσυζυγικές υποθέσεις μοιχείας και άλλες οικογενειακές έρευνες με ιδιαίτερη λεπτότητα και ευαισθησία.

detective business cases services // εταιρικές υποθέσεις υπηρεσίες

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Υποθέσεις ανεύρεσης χρεωφειλετών και έρευνες εξαπατήσεων, αξιοπιστίας συνεργατών και ιστορικού υπαλλήλων.

detective court legal cases services // δικαστικές υπηρεσίες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Έρευνα και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και εύρεση μαρτύρων για δικαστικές υποθέσεις καθώς και νομική υποστήριξη.

detective εγκληματολογικές υπηρεσίες // criminal cases services

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Υποθέσεις χαμένων προσώπων και απαγωγών, κακοποιήσεις, υποθέσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος και απάτες.

detective teenager drugs addiction // υποθέσεις ανηλίκων - εφήβων

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ-ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Υποθέσεις σχολικού-διαδικτυακού εκφοβισμού και παρενόχλησης, εθισμός στα ναρκωτικά, υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων.

detective technology services // υπηρεσίες τεχνολογίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Υπηρεσίες τηλεφωνικής προστασίας, γεωεντοπισμού και παρακολούθησης τηλεφώνου, ανάκτηση διαγραμμένων δεδομένων και ηλεκτρονικό έγκλημα.

detective υπηρεσίες προστασίας // security services

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Παροχή υπηρεσιών προστασίας του προσωπικού και εταιρικού σας χώρου καθώς και προστασία προσώπων.

detective surveillance services systems // συστήματα ασφαλείας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παροχή και εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης χώρων και έλεγχος παγιδευμένων χώρων.

Πισω