Διαθέτουμε το προσωπικό και τον εξοπλισμό για τη φύλαξη του ιδιωτικού και επαγγελματικού σας χώρου από πιθανές απειλές πλοπής και φθοράς περιουσίας, όλο το 24ωρο.

Διαθέτουμε υπηρεσίες προστασίας της σωματικής σας ακεραιότητας από κινδύνους, απειλές και επιθετικές συμπεριφορές. Το εξειδικευμένο προσωπικό και οι συνεργάτες μας, σας συνοδεύουν και σας προστατεύουν 24 ώρες το 24ωρο με ασφάλεια.

Πισω